Rosa Ballabriga, mare d'acollida, assegura que els nens necessiten un entorn familiar i que no hi hauria d'haver cap nen en un centre d'acollida. Explica el procés d'acollida de l'Àlex, que valora molt positivament. Reconeix que no sempre ha sigut fàcil però creu que l'experiència val la pena.