Imatges de l'afectació de l'incendi del coll de l'Alba des de l'aire i des de les proximitats.