Imatges de recurs del congrés Acusticat, que se celebra dimecres i dijous a Manresa.