Des de fa anys el col·lectiu professional de la Infermeria reclama que la tasca que porta a terme sigui més reconeguda, tant socialment com professionalment i també políticament. La pandèmia de la Covid-19 ha posat en relleu que el seu paper és no tan sols necessari, sinó imprescindible per tenir cura dels malalts en tota la dimensió: la sanitària i també la humana. Són a primera línia. També davant el coronavirus.

A Manresa hi ha una especial consciència de la importància de la Infermeria pel fet que des del 1990 s'hi formen infermeres i infermers. Va ser quan es va posar en marxa l'Escola Universitària d'Infermeria de la Fundació Universitària del Bages, l'actual FUB-UManresa. Des de llavors s'han format, ininterrompudament, professionals. La primera promoció va ser la del 1993. Eren 46 infermeres. N'hi han seguit 27 més amb un total de 1.696 titulats. Aquest 2020 és previst que en surtin una vuitantena més.

«Cal agrair la resiliència i la capacitat d'ajuda als altres de totes les infermeres i infermers de Catalunya», ha assegurat a Regió7 la presidenta del Col·legi d'Infermeres de Barcelona, Paola Galbany. «Han posat en risc la seva vida», assegura.

Galbany considera que ja hi ha un cert reconeixement social de la tasca que fan, però no en l'àmbit de les polítiques de salut. En canvi, «s'hi hauria de fer confiança perquè són les qui millor coneixen els ciutadans». Segons la seva opinió la crisi sanitària ha posat de manifest «que som molt importants perquè hem estat en un major contacte directe amb els ciutadans que han patit la malaltia». «Tots els professionals són importants», puntualitza, però la infermeria té una part més «humana», com s'ha demostrat a l'hora de fer acompanyament a malalts i familiars en una situació d'aïllament.

La humanitat és el principal valor de la professió que han destacat les infermeres i infermers entrevistats per Regió7 que treballen a diferents centres sanitaris i assistencials, des d'hospitals fins a atenció primària o bé a residències. Tots destaquen que, davant un fet inesperat i desconegut com la pandèmia de la Covid, els professionals d'infermeria han desenvolupat una tasca que ha anat més enllà de prestar atenció sanitària. Sovint han fet d'enllaç entre malalt i família o senzillament acompanyament en moments durs.