L'equip del Síndic de Greuges de Catalunya atendrà telemàticament el 16 de març les queixes i consultes dels ciutadans de Manresa.

Per concertar entrevista es pot enviar un missatge al corr eu electrònic sindic@sindic.cat o també trucar al telèfon gratuït 900 124 124. El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals.