L’Ajuntament de Manresa preveu recaptar l’any que ve 1,7 milions d’euros més per l’augment del 2,5% de la majoria d’impostos i taxes municipals. Un increment que el govern municipal d’ERC i Junts va defensar, ahir en roda de premsa, per activa i per passiva que era «moderat».

L’alcalde Marc Aloy va explicar que el 2,5% era un percentatge molt inferior a la inflació prevista (la darrera dada d’inflació interanual, de final d’agost, és del 10,2%). Tot plegat en un context en què l’Ajuntament, com el conjunt de la població, ha de fer front als forts increments dels preus de l’energia o els subministraments. En concret, la despesa que es preveu en subministraments de l’Ajuntament el 2023 és de 4,4 milions d’euros, enfront els 2,1 d’enguany. Un increment de més de 2 milions només en aquest concepte. També s’ha de preveure l’augment salarial que fixarà el govern central per a tot el personal municipal, i que pot suposar 1,2 milions d’euros.

L’alcalde Aloy va dir de totes les formes possibles que es tractava d’un increment «molt raonable», «moderat», «moderadíssim» d’1,7 milions d’euros quan només en llum i gas a l’Ajuntament se li augmentarà 2 milions d’euros la factura a pagar.

L’alcalde va explicar que l’Ajuntament intenta posar en relació la pressió fiscal amb l’augment de cost de la vida per mantenir un equilibri que l’any que ve no es podrà preservar per la «impossibilitat» d’augmentar els tributs un 10%, així que «proposem un 2,5% molt lluny de l’increment, però hem de pujar una mica. Fem un esforç molt gran per no carregar tota la pressió fiscal a la ciutadania», va dir. El resultat són increments de recaptació previstos de 675.000 euros més d’IBI; 80.000 d’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), 575.000 de plusvàlues, 310.000 d’escombraries; 42.000 de guals i 60.000 d’altres.

En el cas de la taxa de recollida d’escombraries, l’augment serà del 5% i les llars passaran d’un rebut de 125 euros a 131,30 euros.

En l’impost de la plusvàlua, que es paga en transmissions patrimonials, el tipus impositiu passarà del 20% al 25% per compensar la davallada d’ingressos, que el 2022 ha estat del 45%, a causa de la nova regulació de l’impost.

Quant a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), amb l’increment del 2,5% el coeficient de situació passa del 3,15 al 3,23 (el màxim) i del 2,62 al 2,69 (el mínim). 

La taxa per l’ocupació de la via pública amb caixers automàtics passarà de 331,30 a 450 euros.

Bonificació de l’ICIO

S’introdueix una nova bonificació del 95% de l’Impost de Construccions i Obres (ICIO) a les actuacions del programa Entorns Residencials de Rehabilitació Programada aprovat per l’Ajuntament i que es finançarà amb ajuts europeus Next Generation. En concret, la mesura afecta els habitatges del barri Pare Ignasi Puig, les Cases de Xocolata, i els grups Francesc Cots, Sant Rafael i Cases de La Culla.