El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat, malgrat les crítiques de Junts i Fem, la retirada de l'encàrrec al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus de la recollida i gestió dels voluminosos abandonats al carrer. L'encomana al Consorci es va fer fa 2 anys però els diferents fronts oberts als quals ha de donar resposta - implantació de nous sistemes d'implantació de residus, nova planta de pretractament, obertura d'un nou vas- no ha permès portar-la a la pràctica.

La regidora de Fem Gemma Boix i el regidor de Junts Josep Gili han posat de manifest el malestar perquè després dels anys transcorreguts no s'hagi articulat el que s'havia plantejat per vincular aquests residus a la reutilització que se'n pugui fer a les deixalleries.

Fem i Junts han mostrat la seva estranyesa que les modificacions del sistema de recollida de voluminosos plantejades no s'hagin implementat i que finalment això s'admeti i s'opti perquè Fomento continuï realitzant el servei. Per part del govern Pol Huguet ha volgut deixar clar que el fet que a dia d'avui no sigui possible realitzar les millores que s'havien plantejat no vol dir que no sugui l'horitzó cap al qual cal avançar.

Huguet va explicar que queda pendent la transformació de les deixalleries i l'articulació dels mitjans humans i el sistema de funcionament que faciliti la reutilització dels mobles i electrodomèstics abandonats al carrer.