Les dades són esgarrifoses: un animal de companyia és abandonat cada dos minuts a Espanya, segons denuncien les entitats protectores. I la gran majoria, excepte a comunitats com Catalunya i Madrid –on s’ha prohibit de forma específica– són sacrificats.

Per raons com aquesta, el Govern espanyol va aprovar el març passat l’anomenada Llei de benestar animal, tot i que no entrarà en vigor fins al 29 de setembre. I això dependrà del nou govern sorgit de les eleccions del 23 de juliol.

Aquesta controvertida llei de benestar animal obligarà a fer un curs de formació per poder tenir un gos; tenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil; prohibeix l’ús d’animals en circs, pessebres o processons; i obliga a establir un registre de mascotes. La llei afecta animals de companyia i silvestres en captivitat.

A més, cada animal haurà d’estar identificat i permanentment localitzat perquè, en cas de pèrdua o robatori, les autoritats puguin identificar-lo en un màxim de 48 hores, ja que tampoc es podrà deixar cap animal sense vigilància més de tres dies, i en el cas dels gossos el màxim seran 24 hores.

Contra l’article 27

Una de les novetats curioses que inclou aquesta llei és la de l’article 27, que detalla que estarà penalitzat deixar el gos lligat sense supervisió. Això implica que no se’l pot deixar lligat sol a fanals, tanques o papereres mentre es fa la compra, per exemple.

L’article en qüestió, en el seu apartat d), diu que queda expressament prohibit «mantenir-los lligats o deambulant per espais públics sense la supervisió presencial de la persona responsable de la seva cura i comportament».

Incomplir aquest apartat es considera infracció lleu i està penat amb «apercebiment o multa de500 a 10.000 euros».