El doctor Pere Català, fundador de Twelve Beauty, parla alt i clar sobre la cosmètica Cruelty Free: "Quan una marca que ven a Europa utilitza el missatge 'cruelty free' està fent pur màrqueting, diu Catalá. Sens dubte una primera frase demolidora... És una estratègia per augmentar les vendes i millorar la imatge de marca". Vegem per què. Aquestes són les raons del doctor Catalá...

Si es testa en animals no es pot vendre a Europa. Cap cosmètic testat en animals es pot vendre a la Unió Europea. De fet aquesta pràctica està prohibida per la legislació de la Unió Europea des de l'any 2004. Són cruelty free perquè així ho exigeix la normativa si no, directament, es no podria vendre en territori europeu.

Els assajos alternatius són una realitat des de fa més de 20 anys. Ja fa gairebé una dècada que les empreses europees investiguen amb assajos alternatius i no realitzen experiments amb animals en les seves proves. De fet, des dels anys 80 la majoria de les empreses havien abandonat gradualment l'experimentació de productes acabats.

Perquè l'experimentació cosmètica en animals a més de cruel és innecessària: nombrosos estudis han demostrat les enormes diferències entre la pell humana i la dels animals utilitzats en l'experimentació, amb la qual cosa, els resultats no es poden extrapolar.

Així ha evolucionat la legislació

1992: L'Associació Europea de Cosmètics (Cosmetics Europe - The Personal Care Association) crea una comissió sobre mètodes alternatius a l'experimentació amb animals (SCAAT) capaços d'avaluar la seguretat tant dels ingredients com els productes acabats.

2003: Es produeix la setena modificació de la legislació europea, confirmada posteriorment pel reglament europeu 1223/2009 sobre cosmètics, que establia: "una prohibició immediata per a totes aquelles proves per a les quals existeixen mètodes alternatius validats i acceptats".

2004: Al setembre d'aquest any es prohibeix la venda de productes cosmètics acabats testats en animals.

2009: A partir del 11 de març es prohibeixen les proves en animals de nous ingredients cosmètics en tota la Unió Europea.

2013: Al març prohibeix la venda de productes acabats amb ingredients provats en animals amb fins cosmètics fora de la Comunitat Europea i la venda de productes o ingredients que encara es provin en animals, després d'aquesta data, amb fins cosmètics.