El darrer informe PISA, sobre competències dels estudiants al darrer curs d’ESO, és demolidor per a Catalunya, però la galleda d’aigua freda cau sobre una gran mullena, un pantà nacional. Els estudiants catalans han passat d’estar per damunt de la mitjana tant espanyola com de l’OCDE l’any 2015 a estar per sota tant en la competència lectora com en la científica i la matemàtica. A l’hora d’entendre el que llegeixen la caiguda és del vuit per cent en una dècada. A la de treballar amb xifres és del sis per cent. I a la d’entendre el funcionament del món és de més del cinc per cent. Si persistim per aquest camí les que venen no seran, ni de lluny, les generacions més preparades de la història.

És realment important que els noies i els nois que acaben la secundària obligatòria dominin aquestes matèries? Són necessàries per cursar batxillerat i estudis universitaris, però ¿en poden prescindir si opten per l’ofici d’instal·lador multiusos, que ara mateix és una gran aposta laboral? Doncs sí: les competències lectora, matemàtica i científica són importants, simplement, per anar per la vida i que no t’enredin gaire.

La capacitat d’entendre el que llegeixes és fonamental per estar a l’altura quan prens decisions personals i col·lectives, i també és l’eina per adquirir nous coneixements: pots acabar els estudis ignorant que Anníbal era cartaginès, però sabent llegir no et costa gens aprendre tota la història que vulguis. La competència científica tampoc no és un caprici per a especialistes, ja que immunitza contra les falòrnies dels terraplanistes i els enganys conspiranoics. I què podem dir de la competència matemàtica? La seva mancança no només ens pot dur a cometre errors en les finances domèstiques sinó que ens converteix en víctimes indefenses davant el pervers costum polític i comercial de mentir amb estadístiques.

Llegir, comptar i entendre els fonaments de la ciència: cal garantir que tots els estudiants acabin els deu anys obligatoris dominant aquests instruments. Amb ells, la resta la podran trobar sempre que vulguin.