Píndoles d'anglès

DMD — Dret de morir amb dignitat

Lou Hevly

Lou Hevly

Com que últimament s’ha parlat molt del dret de morir dignament i de les voluntats anticipades, avui parlarem de la mort.

El verb morir(-se) es tradueix en anglès per die. Exemples:

  • 1) Es va morir fa un any = He died a year ago.
  • 2) S'està morint = He's dying.

En canvi, l'adjectiu mort -a es tradueix en anglès per dead; exemples:

  • 4) Els homes morts no fan de delators = Dead men tell no tales.
  • 5) Ella em va donar flors mortes pel nostre aniversari = She gave me dead flowers for our anniversary.

El substantiu mort sol traduir-se en anglès per death. En canvi, si és sinònim de persona morta, es tradueix per dead man/woman, dead person o dead body Exemples:

  • 6) No tinc por de la mort = I'm not afraid of death.
  • 8) El mort no portava identificació = The dead man wasn't carrying identification.

L'adjectiu deadlyvol dir capaç de matar o de ser utilitzat per a matar; exemples: un verí mortal; una arma mortal. En anglès: a deadly poison; a deadly weapon.

Esmentem també les locucions at death's door = en estat crític i to death = fins a un grau extrem.

El títol diu: (The) Right to Die with Dignity.