Amb l'arribada de l’hivern i el conseqüent descens de les temperatures, alguns conductors prefereixen no treure's l’abric quan entren al cotxe i hi fa fred. El fet de conduir amb la jaqueta, però, pot ser motiu d'infracció.

En aquest sentit, l'abric pot dificultar la maniobrabilitat al volant i rebaixar l’eficàcia del cinturó de seguretat en cas d’un impacte. Per això, el Reglament General de Circulació afirma que el conductor d'un vehicle "està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat, el camp necessari de visió i l'atenció permanent de conducció".

El grau en què perjudica el conductor, la seva seguretat i el seu correcte acompliment al volant queda a criteri de l’agent de l’autoritat si es produeix un accident, ja que de cap altra manera la normativa no contempla una sanció pel fet de portar abric mentre es condueix. 

Si el policia considera que ha implicat un risc afegit o que ha pogut dificultar una correcta conducció, el cost de la multa pot ser de fins a 200 euros.