L'Ajuntament de Solsona preveu limitar la pràctica del nudisme en la nova ordenança de convivència ciutadana, que s'ha de sotmetre a votació en el ple municipal. La proposta de restringir aquesta pràctica, que passaria a ser sancionable, ha desencadenat la reacció de la Federació Naturista-Nudista de Catalunya, que al·lega que el Tribunal Europeu de Drets Humans protegeix la nuesa com una forma de llibertat d'expressió. Davant les aportacions dels naturistes, l'equip de govern ha modificat lleugerament el redactat de la normativa per evitar criminalitzar la nuesa, però en manté la prohibició.

En el primer esborrany que va redactar l'Ajuntament, l'ordenança indicava que "resta prohibit anar despullat o gairebé despullat pels espais públics, llevat d'autoritzacions per a llocs públics concrets mitjançat decret d'alcaldia". Així mateix, també indicava que "resta prohibit transitar o estar-se en els espais públics només en banyador o una altra peça de roba similar, tret de les piscines". En tots els casos, l'esborrany concretava que els agents recordaran a les persones infractores que la seva conducta està prohibida i només es procedirà a sancionar-les en cas que persisteixin en la seva actitud.

L'Ajuntament va sotmetre l'ordenança a consulta pública durant un mes per tal de recollir les opinions de la població i valorar-ne la possible inclusió abans de l'aprovació en el ple. Una de les aportacions més destacades va ser de la Federació Naturista-Nudista de Catalunya, que va enviar un document exposant les motivacions legals per les quals considera que cal eliminar aquest punt de l'ordenança. El seu principal argument és que la sentència en data del 28 d'octubre del 2014 del Tribunal Europeu de Drets Humans va declarar que la nuesa forma part de la llibertat d'expressió. En aquest sentit, consideren que qualsevol ordenança que prohibeixi aquesta activitat és invàlida, tenint en compte la valoració d'una jurisprudència superior.

Davant dels seus arguments, l'equip de govern ha modificat lleugerament el redactat d'aquest punt de l'ordenança. Concretament, s'ha substituit el concepte 'prohibició' per la fórmula 'no està permès' anar despullat pels espais públics. D'altra banda, s'ha eliminat la part de la normativa que especificava que restava prohibit anar gairebé despullat o en banyador pels espais públics. No obstant això, es manté la proposta de limitar la pràctica del nudisme i situar-la com una activitat sancionable, només en el cas que la persona persisteixi en la seva actitud després de ser alertada pels agents de la policia.

La nova ordenança que inclou la regulació de la pràctica del nudisme resta pendent d'aprovació, per tant, encara pot ser motiu de debat. La previsió era portar el document a votació en el ple municipal d'aquest dijous, però l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, va decidir retirar aquesta qüestió de l'ordre del dia després d'escoltar les intervencions dels grups de l'oposició, que van carregar contra bona part de la normativa i van reclamar més participació política i ciutadana en la seva redacció. Així, Gisbert es va comprometre a treballar-la més a fons amb la resta de formacions abans de la seva aprovació definitiva.