Sant Martí Sesgueioles ha iniciat la intervenció arqueològica al Castell de Vilallonga, que és una construcció de la qual se'n coneixen els primers testimonis escrits el segle XI. Ara en queden unes bases de pedra que delimiten algunes estances i una torre circular. Aquesta intervenció, subvencionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu l’adequació del jaciment per a futurs treballs mitjançant un Pla Director que està elaborant el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona. La intervenció va començar el dia 6 d'aquest mes i la previsió és que finalitzi el dia 24 de novembre. Els experts han insistit en la necessitat de fer els treballs arqueològic per definir exactament quines són les parts que es poden correspondre a les parets més antigues i fer-ne una delimitació.

L’adequació del jaciment, consistirà en l’eliminació dels enderrocs, el condicionament dels accessos interiors i l’arranjament de la zona de pàrquing. La posterior intervenció arqueològica, a través del Pla director de l’SPAL, permetrà valorar, garantir la integritat i profunditzar en el coneixement d’aquest important element patrimonial de Sant Martí Sesgueioles, catalogat i protegit com a BCIN (bé cultural d'interès nacional).

Una intervenció arqueològica prèvia, realitzada el 2021, va confirmar que aquest turó era l’emplaçament històric del castell de Vilallonga i va permetre identificar un seguit d’estructures, com ara una torre de planta circular i diverses estances annexes.

El jaciment es troba al costat de l’ermita de Sant Valentí. La primera notícia documental de la torre de Vilallonga data del 1022, quan el senyor de Castellar la va llegar al seu fill. L’any 1851, el rector de Sant Martí Sesgueioles, Mossèn Francesc Mirambell, la descrivia a les seves “Memorias históricas antiguas y contemporáneas de Sant Martí Sesgayolas”.

L’any passat, el 2022, Sant Martí Sesgueioles va celebrar el mil·lenari del testimoni escrit de l'existència del castell. Els llímits del domini del castell es corresponen pràcticament amb els actuals límits municipals de Sant Martí Sesgueioles.