La Diputació de Barcelona portarà a terme el 2024 l'adequació del vial que permet l'accés a Castellnou de Bages des de Santpedor a través de la urbanització del Serrat (que ara consta com a camí asfaltat) i l'assumirà i inclourà dins la xarxa de la seva titularitat de carreteres. Una reivindicació històrica dels dos Ajuntaments, que mentrestant en comparteixen la propietat.

L’actuació consistirà en l’eixamplament de la plataforma d’aquest vial d’1,6 quilòmetres, el ferm (renovació capa de trànsit, rehabilitació estructural), les obres de fàbrica, la senyalització i les mesures d’impacte ambiental, entre d’altres, perquè tingui aquesta adequació als requisits de carretera. Un cop fet serà quan passarà a ser de titularitat de l’ens provincial.

Es pretén resoldre una anomalia, ja que Castellnou és l'únic municipi de la província que no té com a accés cap carretera oficial

El que es pretén resoldre amb aquest pas és una anomalia, ja que Castellnou és l'únic municipi de la província de Barcelona que no té com a accés cap carretera oficial. Aquesta catalogació té un efecte molt important, que és que les tasques de manteniment o les actuacions que s'hi han de fer si hi ha incidències que s'han de resoldre corresponen als dos Ajuntaments que en tenen un tram en el seu terme municipal, Castellnou i Santpedor. És a dir, són les administracions locals les que, d'entrada, han de fer-se càrrec de la contractació dels treballs i assumir-ne el cost.

La demanda de la catalogació com a carretera d'aquest vial ja va començar en temps de la República, i l'han reiterat els successius governs de diferents colors que han anat passant pels dos ajuntaments al llarg de l'actual etapa democràtica, sobretot el de Castellnou ja que és el que es veu més afectat. Primer amb CiU, després amb el PSC i ara amb ERC han exposat reiteradament la necessitat que el vial passés a ser carretera. Un dels moments en què la reclamació es a tornar a accentuar va ser el 2010, ja que les respostes que havia anat rebent l'Ajuntament de les administracions superiors deien que calia esperar que es tanqués un acord entre la Generalitat i la Diputació perquè aquest ens fos qui l'assumís dins la seva xarxa de vies locals.

Millora de la connexió del Serrat al Nucli Antic

D’altra banda, la Diputació de Barcelona ha iniciat els tràmits per a la contractació de les obres del projecte constructiu i de millora de la seguretat viària del camí de Santpedor a Castellnou de Bages (BG-050) en el tram que va des de la urbanització del Serrat fins al Nucli històric.

Aquesta intervenció, que compta amb un pressupost de 808.547 euros, inclou diverses actuacions destinades a millorar la seguretat vial intervenint sobre els paviments, cunetes, sistemes de contenció, marques vials, abalisament i senyalització vertical.

El camí de Santpedor a Castellnou de Bages és una calçada d’amplada variable amb un únic carril per sentit de circulació. Transcorre per zones urbanes (Urbanització Serrat de Castellnou i nucli urbà de Castellnou de Bages) i rurals i exerceix d’interconnexió entre el nucli urbà del Serrat de Castellnou i el del Nucli històric, donant accés a la Figuerola, a alguns habitatges aïllats i instal·lacions ramaderes. L’objecte és la definició i valoració de les mesures a implantar per garantir unes condicions de seguretat vials òptimes dins l’encaix del traçat en planta actual del camí de Santpedor a Castellnou de Bages (BG-050). La longitud d’aquesta carretera son 5,071 km i les obres està previst que s’iniciïn passat l’estiu.