L’Ajuntament de Súria ha posat en marxa una campanya de sensibilització per millorar l’ús dels contenidors de recollida selectiva i promoure les bones pràctiques en el reciclatge de residus domèstics i la seva recollida. Un dels elements d’aquesta campanya és el web Súria Recicla, que s’ha posat en marxa amb l’objectiu de facilitar la consulta sobre els diferents serveis relacionats amb aquests temes.

El material de la campanya consisteix en un full divulgatiu i un imant de nevera amb diferents recomanacions i informacions sobre recollida selectiva, que han estat distribuïts aquest mes de setembre a les llars de la vila. Aquesta iniciativa es proposa reforçar el coneixement dels diferents serveis i equipaments municipals relacionats amb el reciclatge i la recollida selectiva com les àrees de residus sòlids urbans instal·lades en diferents punts dels barris de la vila per a la recollida selectiva o la Deixalleria Municipal, la Mòbil i les Minideixalleries, que són equipaments per a altres fraccions, com piles, bombetes, residus d’aparells elèctrics o pots de pintura, entre d’altres.

Un altre servei disponible és la recollida gratuïta de mobles, trastos vells, altres voluminosos i residus vegetals. La recollida es porta a terme tots els divendres no festius. Per utilitzar aquest servei cal trucar una setmana abans a l’Ajuntament i cal deixar el voluminós al costat de la porta, el dijous a la nit o el mateix divendres, abans de les 7.00 h. El municipi també disposa de contenidors d’oli vegetal per a la recollida d’olis bruts de cuina o els contenidors de roba per a la recollida de tèxtil de la llar, roba complements.

El nou web Súria Recicla inclou dades pràctiques i recomanacions sobre el bon ús dels contenidors de recollida selectiva, a més d’informacions sobre la resta de serveis. Un dels objectius del web és oferir aquesta informació de forma dinàmica i amb la incorporació progressiva de nous continguts, incloent-hi informació actualitzada sobre nivells de recollida de residus.

La campanya ha estat impulsada per l’àrea municipal de Medi Ambient a partir d’una proposta del Consell Municipal de Medi Ambient, amb el suport de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.