La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat aquest dimecres el pla especial urbanístic que ha de permetre a l'empresa fustera Induforest ampliar les instal·lacions que té a Sant Joan de Vilatorrada, el que alhora permetrà treure les que aquesta mateixa empresa, sota el nom de Pymsaforest, té dins de la zona urbana de Manresa i que durant anys han estat motiu de queixa dels veïns de la zona i de litigi amb l’Ajuntament de la capital del Bages. L'empresa, doncs, es veu obligada a tancar el centre productiu que té a Manresa perquè la zona on està ubicada es troba immersa en un procés de transformació urbana cap a usos més residencials (just al costat s’hi ha de construir l’edifici definitiu de l’escola Valldaura). I per poder concentrar tota l'activitat a Sant Joan, a la zona dels Tobassos, necessita ampliar-ne les instal·lacions actuals. La companyia es dedica al serratge i primer tractament de la fusta. Concretament, a la fabricació i comercialització de pals de fusta tractats per a línies elèctriques i telefòniques, així com per a l'agricultura i la jardineria.

El nou Pla especial urbanístic preveu completar el cobert d'assecatge; implantar-ne un altre per a l'assecatge de la fusta tractada; construir una nau de 2.550 m2 per als tractaments de la fusta; mantenir les edificacions existents a la zona d'accés, i destinar la resta del sòl a emmagatzematge a l'aire lliure i a la circulació interior de vehicles.

Segons informa Urbanisme, el Pla inclou també mesures d'integració paisatgística, com la concentració de les naus i coberts a la zona amb menor visibilitat des del camí, el tractament paisatgístic dels coberts o la vegetació i integració de la tanca perimetral, entre d'altres.

Com es deia, però, juntament amb l’ampliació de l’activitat a Sant Joan, l’aspecte més rellevant és que aquest és un nou pas endavant perquè la factoria abandoni la seva activitat en ple barri de Valldaura de Manresa, situació que ha estat motiu d’un llarg conflicte. Els veïns de l'entorn de l'empresa van presentar la primera queixa fa uns 40 anys a causa de la pudor, fum i soroll que generava. Les reclamacions es van anar repetint al llarg del temps temps, i es van incrementar i accentuar durant la segona meitat de la dècada passada.

El soroll de l'activitat industrial va fer que, el 2017, l'Ajuntament sancionés l'empresa i decidís executar subsidiàriament una ordre de cessament parcial de la producció. Concretament, la impregnació i el tractament de pals de fusta. Però el principal tema de preocupació veïnal era la utilització de creosota per impregnar els pals, un agent que per a la UE és potencialment cancerigen. Segons un informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat, l'empresa no reunia les condicions adequades per dur a terme aquest tipus d'activitat.

D’altra banda, l’Ajuntament de Manresa va anunciar el setembre la compra de dues finques situades als carrers de Mossèn Vall i de Rubió i Ors que ocupen 6.500 m2 per a la construcció de la nova escola Valldaura, que des de fa 15 anys funciona en un espai amb mòduls prefabricats. Les dues finques estan situades al costat de l'empresa Postes y Maderas SA (Pymsa), i amb el pas endavant que s’ha fet ara a Urbanisme, s'espera que no hagin de conviure.