Les persones que reciclen correctament pagaran menys impostos a Fonollosa a partir de l’any vinent. El consistori ha aprovat les ordenances fiscals per al 2024, que preveuen una regulació innovadora de la taxa de residus municipals, de manera que les persones que reciclen correctament veuran reduïda la seva factura en 10 euros, però els que no ho facin prou bé tindran un recàrrec. D’altra banda, hi haurà un lleuger augment de l’IBI del 3,5%, d’acord amb l’increment de l’IPC.

L’Ajuntament de Fonollosa implementarà a partir de l’any vinent una taxa justa per la participació en el sistema de recollida de residus de contenidors tancats, que es va implementar l’any 2022 i que ha permès passar d’un 27% a un 75% de mitjana de recollida selectiva. En aquest sentit, les persones que reciclen correctament veuran reduïda la seva factura en 10 euros. La quota de residus era de 135,93 euros anuals per llar i es rebaixa un 7,35%, passant a ser de 125,93 euros.

La part variable de l’impost dependrà de l’ús i la freqüència d’obertura que es fa dels diversos contenidors d’orgànica i de rebuig al llarg de l’any, que tenen un sistema d’identificació, ja que els usuaris hi ha d’accedir amb la seva targeta personal.

Segons han informat des del consistori, «hi haurà tres estadis diferents». D’una banda, aquelles persones que tinguin 30 o més dies d’obertura del contenidor d’orgànica i 6 o més dies del de la resta, no pagaran cap quota addicional i només aportaran la part fixe, 125,93 euros. En segon lloc, aquells que no ho fan prou bé, tindran un recàrrec de 30 euros l’any. Aquí hi entren les persones que obren el contenidor d’orgànica entre 5 i 29 dies i entre 1 i 5 dies el de la resta. Finalment, les persones que no participen del sistema de recollida de residus, és a dir, que tenen una obertura de 4 o menys en l’orgànica i cap en el de la resta, tindran un recàrrec de 50 euros l’any. Aquí també s’hi inclouen tots els usuaris del municipi que no tenen targeta. L’ús de la deixalleria (fixa o mòbil) passa a ser obligatòria, ja que forma part de tot el nou sistema de recollida.

L’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, va afirmar durant el ple extraordinari on es van aprovar les noves ordenances fiscals que «hi ha un canvi molt important amb la implementació de la taxa justa per participació en el sistema. Hem passat a un percentatge del 75% de mitjana en reciclatge i volem continuar millorant, per aquest motiu rebaixem la taxa d’aquelles persones que ho fan bé».

Lleuger augment de l’IBI

El ple municipal va acordar també un lleuger augment de l’Impost sobre Béns Immobles urbans (IBI), que passa de 0,8% a 0,828%, d’acord amb l’increment de l’IPC, i que suposa una pujada del 3,5%. L’IBI rústic i l’aplicable als béns immobles de característiques especials es mantenen intactes.

Pel que fa a la taxa del servei d’aigua queda congelada, malgrat la situació d’extrema sequera i les reiterades peticions que des de l’administració es fa per reduir el consum de manera responsable. En aquesta taxa no s’hi aplica cap modificació, ja que es va veure reestructurada la passada anualitat.

La taxa de vehicles queda congelada, però es regularitzen les bonificacions mediambientals, adaptant-les al concepte actual d’etiquetes i aplicant un 25% de descompte sobre l’impost als vehicles amb etiqueta ECO i un 50% als vehicles amb 0 emissions. A més, es modifica l’exempció de la bonificació dels vehicles de més de 25 anys que passa del 100% al 50%, per anar en concordança amb la millora del medi ambient.

L’impost sobre construccions i instal·lacions i obres tampoc es modifica, però es bonificarà en un 50% la part de l’obra per aprofitament energètic mitjançant energies alternatives, com poden ser les plaques solars. Per altra banda, es manté el 95% de bonificació en la rehabilitació de façanes d’edificis dels nuclis històrics.

Finalment, dins la taxa per llicències urbanístiques, s’hi inclourà l’expedició de la llicència per la tala d’arbres en cas d’actuacions previstes en mesures de prevenció d’incendis forestals i en neteja, que tindrà un cost zero, a diferència del què passava actualment, que els veïns i veïnes havien de pagar la taxa de llicència.