El Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat aquest dilluns en un ple extraordinari el model de convenis amb els ajuntaments per aplicar el programa marc de serveis socials i també el conveni marc per l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes per al període 2023-2025. Aquest programa suposarà una inversió de 2 milions d’euros anuals per dur a terme diferents polítiques socials i també d’igualtat i d’erradicació de les violències masclistes al Berguedà.

L’objectiu d’aquests convenis és fixar les condicions d’atorgament de les aportacions econòmiques que el departament de Drets Socials transfereix al Consell Comarcal del Berguedà, i aquest als ajuntaments, durant el període 2023-2025, per tal de finançar els serveis socials bàsics, delegats, especialitzats i d’altres programes relatius als serveis socials, la promoció de la igualtat i els feminismes.

El Consell Comarcal del Berguedà assumeix la direcció, coordinació i execució de la majoria dels programes i serveis supramunicipals. L’Ajuntament signant es compromet de col·laborar en el suport documental, i informatiu, a la recollida de dades per a l’elaboració de les memòries i reculls de dades estadístics a efectes de planificació. També s’acollirà a les directrius de funcionament de cada un dels programes.

La consellera comarcal Atenció a les Persones, Salut i Polítiques d’Igualtat, Anna Maria Serra ha explicat que "el nou instrument de finançament permetrà ampliar el nombre de serveis i atendre àmbits com el de l’envelliment actiu, especialment important en una comarca amb un dels índexs d’envelliment més importants de Catalunya". I també fer un nou pas per aplicar polítiques d’igualtat i feministes.

Licitar el servei de tractament dels lixiviats

D’altra banda, el ple també ha aprovat treure a licitació el servei de tractament dels lixiviats de l’abocador comarcal de Font Ollera. Aquest servei surt a licitació per un import de 325.248 euros amb IVA inclòs. L’adjudicatari es farà càrrec de la recepció i gestió a la seva planta de tractament destí, rebent els lixiviats mitjançant vehicles degudament autoritzats pel transport d’aquest residu. La duració del contracte que es preveu a la licitació és per dos anys prorrogables fins als cinc anys.

Finalment, s’ha aprovat la baixa del Consell de l’Associació de Municipis del Parc Rural Regional del Pre-Pirineu Català. Aquesta situació estava prevista en els estatuts del parc que recullen que l’ens comarcal fes d’impulsor del projecte i que, un cop hagués començat a caminar, ja pot desenvolupar-se de forma autònoma.