La campanya d'excavacions del jaciment de Puig Ciutat, a la localitat lluçanenca d'Oristà (Osona), es va acabar el cap de setmana passat amb la localització de restes humanes com a principal troballa. Una fita inèdita en un projecte arqueològic que està centrat en l'època romana tardo-republicana (segle I aC).

L'equip d'especialistes que porta els treballs al jaciment va tenir en aquesta ocasió el suport de nou estudiants de la Universitat d'Edimburg (Escòcia). La campanya que va començar el 15 de juliol es va centrar en continuar excavant l'edifici de planta rectangular localitzat en campanyes anteriors gràcies a la prospecció geofísica. Fins el moment, s'havia intervingut en dues estances situades al nord, mentre que en aquesta ocasió es va estendre l'àrea de treball cap al sud.

En els darrers anys, les descobertes fetes pels arqueòlegs en el jaciment romà de 5 hectàrees donaven informació sobre la destrucció patida per la ciutat per culpa de la batalla lliurada entre les tropes de Juli Cèsar i les de Gneu Pompeu. Les excavacions havien fet visibles restes d'incendis, d'enderroc d'edificis i d'ossos d'animals dels quals es veia que no havien estat morts per a l'alimentació. No obstant això, fins ara no havia emergit cap resta humana, un fet insòlit si es parteix de la base que una ciutat sotmesa de forma violenta era difícil que hagués quedat buida d'habitants.

Per tant, els arqueòlegs creien que era qüestió de temps que apareguessin les restes humanes, una fita que va tenir lloc dimecres passat. Sota una biga carbonitzada, van aparèixer restes d'un esquelet: fins ara, s'han pogut extreure el crani, la cama i un braç. L'endemà dijous, s'havia de continuar desenterrant l'esquelet, però el mal temps ho va impedir, i aquesta part de la feina per a la qual es farà necessària la intervenció d'un arqueòleg antropòleg es durà a terme més endavant.

Un cop s'hagi excavat tot el cos, s'analitzarà per saber si va morir abans de l'incendi o per culpa del foc. I s'estudiaran els ossos per identificar-ne el gènere i l'edat. Altres informacions que proporcionaran les tècniques que es fan servir avui dia en l'arqueologia seran l'origen de la persona en qüestió (de procedència itàlica o local) i l'alimentació que aquesta duia.

Les excavacions també han fet possible trobar materials com ceràmica d'ús quotidià: restes d'olles, plats o vaixella de taula, d'origen iber o d'importació, que procedien de la península itàlica (ceràmica campaniana). Durant la campanya s'han localitzat utensilis bèl·lics, com projectils de fona fets de plom i restes d'una punta de projectil de catapulta.

Visita guiada al jaciment

Un centenar de persones van participar diumenge en la visita guiada a Puig Ciutat que van dur a terme tres arqueòlegs, per tal d'explicar a la ciutadania els treballs que s'hi fan. La jornada va començar amb la caminada des d'Oristà i La Torre d'Oristà fins al jaciment.

Els assistents van poder conèixer les particularitats de Puig Ciutat i les descobertes que s'hi han fet aquest juliol. D'aquesta manera, els participants en la visita van poder veure tant la zona de l'edifici romà que s'està excavant com el lloc on es va localitzar l'esquelet humà i els espais on es van desenterrar, des de la ceràmica fins als projectils de fona i una sivella.

Un altre element d'interès van ser les explicacions sobre les tecnologies que fa servir l'arqueologia actualment, com la prospecció geofísica. Els concurrents també van conèixer els materials de guerra trobats al jaciment i les tècniques d'assetjament i assalt que es feien servir.