Els bancs comercials de la zona de l'euro retornaran anticipadament al Banc Central Europeu (BCE) 447.485,35 milions d'euros més de liquiditat molt barata que els va prestar a tres anys perquè l'entitat ha canviat les condicions.

El BCE ha informat aquest divendres que la devolució anticipada serà liquidada el 21 de desembre.

Aquesta quantitat se suma als gairebé 300.000 milions d'euros que van retornar anticipadament el 23 de novembre.

Els bancs comercials van haver de notificar al seu banc central nacional, com a màxim el 7 de desembre a les 17.00 hores, les quantitats de diners que retornaran anticipadament.

Aquestes quantitats són vinculants un cop comunicades al banc central.

El BCE va prestar als bancs, des de setembre del 2019 fins al desembre del 2021, diners a tres anys a tipus d'interès molt baixos, fins i tot negatius, perquè prestessin ràpidament a l'economia real, a les empreses i llars i així impulsessin el creixement econòmic, sobretot durant la pandèmia.

Però ara vol que els bancs li retornin els préstecs molt barats i per a això ha empitjorat les condicions de les operacions.

Amb les condicions inicials i de la pandèmia, aquestes operacions són molt cares per al BCE i els bancs centrals nacionals després de les pujades dels tipus d'interès.

El BCE va començar a apujar els seus tipus d'interès al juliol, els va incrementar de nou al setembre i a l'octubre, i els tornarà a augmentar al desembre.

Els tipus d'interès del BCE se situen ara en el 2% i la facilitat de dipòsit, per la qual l'entitat remunera als bancs els dipòsits a un dia, en l'1,50%