Només el 0,8% dels graduats a l’Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, de formació professional, continua buscant feina 9 mesos després d’haver acabat el cicle formatiu. És una de les millors dades de la història del centre, que aporta l'estudi d’inserció laboral de l'escola, a través d’una enquesta feta als graduats del curs 21-22.

Una altra xifra de gran valor és que més del 31% dels graduats han trobat feina a través de les pràctiques o la borsa de treball de l’escola. A més, el 63% dels alumnes que treballen ho fan en feines relacionades amb els cicles que han cursat.

Segons les dades de l’estudi d’inserció laboral, dels 124 graduats del curs 2021-2022 només n’hi ha 1 que busqui feina. De la resta, un 37% treballa; un 32% estudia i treballa; i un 30% estudia.

Si desglossem les dades per cicles de Grau Mitjà (Gestió administrativa i Atenció a persones en situació de dependència) i cicles de Grau Superior (Administració i finances, Educació infantil, Màrqueting i publicitat i Integració social) , la principal diferència és que en els de Grau Mitjà, un 54% dels graduats continua estudiant, mentre que en els de Grau Superior, només el 14%. Però les elevades taxes d’inserció laboral es repeteixen en uns i altres.

Cal destacar que en els cicles de Grau mitjà, el 45,5% dels graduats ha trobat feina a través de l’escola i un 59% treballa en un lloc laboral relacionat amb el cicle que ha estudiat. En el cas de Grau Superior, un 27% ha trobat feina a través de l’Escola i un 64% té un lloc de treball relacionat amb els seus estudis.

Segons explica l’Escola Montserrat, el centre ha impulsat, els darrers anys, un canvi metodològic enfocat a potenciar la inserció laboral de l’alumnat, amb l’objectiu d’aconseguir atur zero. Aquesta metodologia inclou una aposta clara per la modalitat dual (en què els alumnes de Grau Superior estudien i treballen durant tot el segon curs del cicle) i classes molt pràctiques en què els joves aprenguin fent, fugint de les tradicionals classes magistrals i teòriques.

El director del centre, Dani Mauriz, explica que “preparem el nostre alumnat per a una professió. Després poden continuar estudiant i formant-se però el nostre objectiu és que, quan acabin el cicle, qui vulgui ja es pugui posar a treballar”. I afegeix que “l’elevat índex d’alumnes que continuen treballant a les empreses després de fer-hi les pràctiques i els boníssims resultats d’aquest darrer estudi d’inserció laboral, ens demostren que anem per bon camí i que estudiar FP a l’Escola Montserrat és garantia de trobar feina”.