L’Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) s’ha adherit a la Xarxa Emprèn, impulsada pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, d’acompanyament d’emprenedors que ofereix serveis i suports. La Xarxa Emprèn està formada per 125 entitats publicoprivades de Catalunya que, amb el suport de l’Àrea d’Emprenedoria i Formació, "treballa de manera alineada, coordinada i eficient, i ajuda a generar un ecosistema d’empreses més inclusiu, innovador i competitiu on les bones pràctiques i les connexions aporten un valor afegit a cadascun dels seus membres", explica la patronal berguedana.

Un dels objectius de l'ACEB és treballar per donar suport als emprenedors amb diversos programes, com la iniciativa Emprèn Cat, tant en la línia d’assessorament i suport a emprenedors i a la creació d’empreses i negocis, persones emprenedores; com en la línia d’enfortiment i de creació d’espais de trobada, networking i negoci entre empreses i professionals.

Dins del programa Emprèn Cat la patronal berguedana ha assessorat, acompanyat i donat suport a més d’una trentena de persones amb una idea de negoci per desenvolupar i s’han consolidat una desena de projectes. 

El servei d’assessorament, orientació i acompanyament a nous negocis és d’accés gratuït per a les persones que tenen una idea de negoci. L'ACEB informa que els interessats poden dirigir-se a les seves oficines per concretar una visita.