Residència assistida. Unitat especialitzada en Alzheimer i altres demències. Centre de dia. Estades temporals (a partir d'una nit). Estades per rehabilitació i convalescència. Servei de menjador, cuina pròpia i casolana. Equip assistencial i serveis de qualitat. Centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya. Places públiques i places PEVS. Ens avalen 25 anys d'experiència amb vocació de serveis a les persones grans.