Instal·lacions d'equips de bombament i aforaments. ClorEP-Dosificació i desinfecció d'aigua potable. Reparacions de bombes, taller de caldereria i taller electromecànic. Sistemes de telecontrol. Quadres elèctrics i automatitzacions. Instal·lacions d'energies renovables. Sistemes d'il·luminació eficient i llum natural. Control energètic. Manteniment i servei postvenda.