Adaptant la cèlebre màxima a aquests temps d’emergència climàtica i transformació energètica, es podria dir que «qui té un sostre té un tresor». La teulada de la nostra vivenda és apta per a la instal·lació de plaques solars, tant si es tracta d’un bloc de pisos com si és un xalet o una casa individual. Amb l’avantatge afegit que si es tracta d’una vivenda unifamiliar no s’haurà de tenir l’acord dels veïns per prendre la decisió d’unir-se als beneficis del sol en la butxaca i el medi ambient. No obstant, segons les dades de la Unió Espanyola Fotovoltaica (Unef), la principal associació del sector a Espanya, al nostre país hi ha unes 150.000 instal·lacions d’autoconsum, mentre que a Alemanya en són dos milions, prova que encara persisteixen molts dubtes sobre la rendibilitat de les plaques fotovoltaiques.

¿Quins són els avantatges d’instal·lar plaques solars?

Tal com està el preu de la llum actualment, l’estalvi en la factura serà, segurament, l’argument crucial. N’hi ha prou de fer un cop d’ull al model de tarifació per discriminació horària per adonar-se que els períodes més cars per al consum elèctric són precisament les hores centrals del dia, en les quals el sol brilla amb més intensitat, i, per tant, l’autoconsum suposarà un benefici important. .

Un exemple: Smart Solar de Iberdrola ens permetria generar energia elèctrica a la nostra vivenda i estalviar fins a un 70% en la factura de la llum. A més a més, a través de l’app d’Iberdrola Clients és possible monitoritzar la instal·lació de les plaques en temps real i també conèixer l’estalvi i l’energia que estan produint diàriament, mensualment i anualment. 

Pero el ahorro no termina aquí porque también existe la posibilidad de verter los excedentes de energía que no se utilicen a la red general a cambio de una compensación en nuestra factura.

I l’estalvi va més enllà, perquè, si la instal·lació produeix més energia de la que es consumeix a la llar, hi ha la possibilitat d’abocar els excedents d’energia a la xarxa general a canvi d’una compensació en la factura. Una instal·lació fotovoltaica suposarà, a més, la revalorització de la vivenda en el mercat. Però, a més que té beneficis per a la butxaca, l’energia solar és cent per cent neta, amb el consegüent benefici mediambiental. Amb el consum d’energia solar d’una única llar es podria reduir anualment gairebé una tona d’emissions de CO2 a l’atmosfera. 

¿Quins ajuts econòmics hi ha a la meva comunitat autònoma?

Hi ha diverses ajudes per passar a l’energia verda. Les subvencions procedents dels fons europeus Next Generation, que es poden sol·licitar a través de cada comunitat autònoma, permeten estalviar fins a un 50% sobre el cost de la instal·lació. 

I, d’altra banda, hi ha bonificacions com la de l’IBI (impost sobre els béns immobles), IRPF i ICIO (impost de construccions, instal·lacions i obres) que estan regulades per ordenances municipals i varien en funció de cada ajuntament.

Es poden consultar les diferents ajudes i bonificacions per comunitats autònomes en aquest enllaç: www.iberdrola.es/smart-solar/subvenciones

¿Quant duren les plaques solars i quin manteniment necessiten?

Les plaques solars d’última generació són extremadament duradores (tenen una vida útil d’entre 25 i 30 anys). La majoria estan fabricades a partir de vidre temperat i alumini anoditzat, i no tenen parts mòbils. Sempre que els materials siguin de qualitat i la instal·lació es deixi en mans de professionals especialitzats, requeriran en el futur una despesa de manteniment mínima. Perquè les plaques funcionin de manera òptima i produeixin energia solar amb la màxima eficiència, l’únic que caldrà fer és mantenir-les netes. Com més netes estiguin millor recolliran les partícules d’energia que emet el sol i més rendiment produiran a la nostra llar. Per això, el millor sistema és la pluja. En zones poc plujoses n’hi haurà prou de fer-los, una o dues vegades a l’any, una esbandida ràpida amb una manguera o amb un bufador de fulles.s.

¿Quant tarda a amortitzar-se la inversió?

La instal·lació de plaques solars suposa una inversió inicial important, però es tracta d’una inversió amb enormes taxes de rendiment. El període d’amortització de la despesa oscil·la entre els quatre i els sis anys, segons diverses variables, com els fabricants de les plaques i els components. Però, a més de la vida útil de la instal·lació, hi intervenen altres factors. Un disseny del sistema solar ajustat a les necessitats energètiques de cada casa particular és el punt clau. En aquest procés de disseny s’han de tenir en compte factors com el nombre de plaques que es poden instal·lar per aprofitar de manera òptima la coberta de l’immoble, els patrons climàtics del lloc on s’instal·lin i la demanda d’energia. Com més gran sigui el consum mensual d’electricitat, més gran serà l’estalvi potencial obtingut de l’energia solar i més reduït serà el temps fins a arribar al punt d’equilibri solar. Si la pregunta següent és quant costaria la instal·lació, es pot calcular el pressupost aquí.