El Govern aprova el projecte de llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya

S’estima que hi ha prop de 4 milions de tones de fibrociment i entre unes 6 i 30.000 tones de projectats i calorifugats

Un operari retirant fibrociment d'una coberta

Un operari retirant fibrociment d'una coberta / Generalitat de Catalunya

ACN

El Govern ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, un nou marc jurídic que, si s’aprova al Parlament, permetrà avançar en l’eliminació de l’amiant d’edificis i instal·lacions. L’objectiu és tenir un marc que permeti una actuació comuna i transversal per part de totes les administracions públiques. S’estima que hi ha prop de 4 milions de tones de fibrociment i entre unes 6 i 30.000 tones de projectats i calorifugats. Gran part es van instal·lar entre els anys 60 i a finals dels anys 80 i, per tant, es considera que tots aquests materials ja han assolit el final de la seva vida útil o bé hi estan arribant.

Tot i que l’any 2021 se’n va prohibir l’ús, producció i comercialització de l’amiant, es va permetre el manteniment dels materials que ja estaven instal·lats o en servei fins a eliminar-los o fins al final de la seva vida útil. S’han dut a terme diverses actuacions sectorials per tal d’erradicar-lo però mai s’ha abordat aquesta problemàtica de manera transversal. La Unió Europea recomana la retirada d’aquest material de tots els edificis públics el 2028, i del conjunt, el 2032.

Entre les accions que preveu el projecte hi ha el de facilitar la detecció i la localització de tots els materials que contenen amiant i garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores que gestionen la seva retirada i de la ciutadania en general. També contempla un conjunt de disposicions relatives a l’organització del sistema sanitari, les polítiques públiques en matèria de vigilància de la salut, la formació dels professionals sanitaris i la dotació de recursos personals i tecnològics del sistema sanitari que assegurin una adequada atenció a totes les persones que pateixen problemes de salut derivats de l’exposició als materials que contenen amiant.