L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet vol dignificar el solar de propietat municipal que hi ha davant del cementiri i convertir-lo en un espai verd que apropi els ciutadans a la natura i promogui l'estada i el passeig. El primer pas ha estat el lliurament d'un estudi per part de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament amb una proposta d'actuació en aquest indret, que actualment és un gran descampat de sauló que només s'utilitza com aparcament pels usuaris del cementiri i el tanatori, i que s'hauria d'urbanitzar.

Per a l'estudi s'ha realitzat una anàlisi de l’àmbit per avaluar les potencialitats de l’espai i s'han plantejat diferents alternatives, valorades tècnica i econòmicament, per urbanitzar aquest espai. Així, el treball proposa dues opcions, una adaptada al terreny amb diferents plataformes vegetades i places d'aparcament en el mateix vial d’accés, i una altra amb una plataforma més gran a cota cementiri que permeti la polivalència d’usos i absorbir més places d’aparcament en situacions puntuals.

Les estratègies d'actuació de totes les alternatives han estat generar un gran espai verd accessible, que regeneri el paisatge de l’entorn, i amb la idea de dotar-lo de recorreguts i zones d’estada per promoure el passeig i activitats vinculades als equipaments propers. També s'aposta per mantenir la mobilitat rodada al cementiri i tanatori, reservant espai per a places d’aparcament. El cost total pressupostat per aquestes actuacions és d'1.150.000 euros.