Castellbell i el Vilar preveu fer realitat la urbanització de la Vall de Montserrat en cinc anys. De moment, el consistori ha iniciat els tràmits per licitar les obres que permetin urbanitzar el sector, i d'aquesta manera accelera una reivindicació històrica dels veïns i veïnes d’aquest entorn que en demanen des de fa anys la urbanització integral. Amb l’anunci d’informació prèvia del projecte d’urbanització, el consistori fa els primers passos per accelerar un projecte d’obres que preveu actuar als sectors de Mas Astarrós, Gall Pigat i El Prat.

El consistori ha pressupostat l’actuació en 9,4 milions d’euros a executar en un termini de cinc anys amb el finançament dels veïns i veïnes que assumiran el cost del projecte a través de les quotes urbanístiques. La urbanització serà completa i preveu els treballs d’enginyeria i construcció, clavegueram, sanejament, construcció de canonades, línies de comunicació i línies de conducció elèctrica, distribució d’aigua, demolició d’immobles i moviment de terres i neteja dels terrenys, entre d’altres.

L’anunci d’informació prèvia es publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al perfil del contractant de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar.