Súria ha completat les obres d'arranjament de la façana del local veïnal del barri de Fusteret. La realització d’aquests treballs formava part dels pressupostos participatius, que tenen per objectiu finançar millores proposades per les associacions de veïns de la vila.

En aquest cas, la proposta de millora de la façana del local social va ser plantejada per l’Associació de Veïns del barri de Fusteret, i els treballs, que han estat coordinats per l'àrea d'Urbanisme, han permès sanejar la façana del local, consolidar-ne elements malmesos i fer el canvi de canal i baixants, entre d’altres, amb un pressupost base de licitació de 22.731euros, IVA inclòs. La superfície d’actuació ha estat d’uns 120 metres quadrats.

Les obres s’han portat a terme després de la millora de la vorera, efectuada per l’empresa ICL en el marc de les actuacions complementàries del Pla Director Urbanístic (PDU) de la mineria del Bages. Altres millores vinculades al PDU en l’àmbit del barri de Fusteret han estat la instal·lació de nous semàfors i passos de vianants, i la millora del camí cap al centre urbà, que actualment es troba en la darrera fase de realització.