L'Audiència de Barcelona ha requerit a l'empresa Iberpotash que concreti i presenti un calendari d'actuacions per complir la sentència, de desembre del 2014, que l'obliga a restaurar pous i fonts que aquella resolució de fa 9 anys considerava que havien estat contaminats pels lixiviats del material acumulat als runams salins de Sallent i Súria. Alhora, la sala ha ordenat que sigui un tècnic de la Generalitat el que supervisi i valori el pla presentat per dur a terme aquesta rehabilitació, supervisió que, de fet, és una petició que ha fet la pròpia empresa als magistrats.

En una interlocutòria, la secció tercera de l'Audiència ha estimat parcialment el recurs que va presentar Iberpotash, després que la justícia rebutgés l'any passat el pla de recuperació ambiental que l'empresa havia presentat per donar compliment a la sentència que ordena la restauració dels aqüífers salinitzats per l’activitat minera. El tribunal ha acceptat la proposta de l'empresa que sigui un tècnic de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat el que analitzi i valori si el pla que el jutjat va rebutjar és suficient per complir amb les exigències de la sentència. Al mateix temps, però, l’insta a complementar el projecte amb un calendari que precisi els terminis d'execució.

La sentència que motiva ara aquest pronunciament va ser la que va resoldre el judici que es va celebrar el desembre del 2014 per una denúncia presentada gairebé vint anys enrere pel Col·lectiu Ecologista l’Alzina i un particular, representats per l’advocat berguedà Climent Fernández. Judici que va acabar amb una condemna a tres exdirectius de les mines bagenques (de quan encara eren propietat de Súria K i Potasses del Llobregat) i subsidiàriament a l’empresa per un delicte ambiental de contaminació de les aigües, alhora que li ordenava la recuperació d'un llistat de fonts, torrents i aqüífers afectats. Per fer-ho l'empresa va presentar un pla el 2017, que el febrer de l'any passat va rebre la negativa del jutjat penal número 1 de Manresa, que és el que segueix el cas. La jutgessa el considerava insuficient, i per la seva part Iberpotash va argumentar llavors que ja havia expressat la seva disposició a presentar totes les noves mesures que se li requerien, i que fins i tot ja preveien incorporar-les abans d’aquell pronunciament.

Tanmateix, després d’aquest revés judicial al pla, Iberpotash va al·legar que no tenia inconvenient a elaborar un complement del mateix, però va demanar que un tècnic de la Generalitat analitzés abans si les mesures proposades eren suficients per a l'efectiva restauració ambiental de l'entorn afectat pels abocaments. Segons expressa en la recent interlocutòria, per a l'Audiència Princial "no sembla racional" obviar el semblar del tècnic de la Generalitat, "en matèria tan delicada i d'importància com la que ens ocupa, per la transcendència que la mateixa té en el medi ambient i afectació a recursos naturals". De fet, el tribunal considera que aquest tècnic no solament podrà valorar si les mesures que va proposar Iberpotash eren les adequades, sinó també si tècnicament és possible col·locar un control de clorurs en temps real en rius i pous per analitzar el nivell de salinitat, com planteja l'empresa minera.

En paral·lel, l'Audiència creu necessari comptar amb "uns temps reals" que permetin conèixer l'estat dels treballs de descontaminació i la seva evolució, motiu pel qual posa aquesta exigència que Iberpotash inclogui un calendari d'actuacions en el pla de restauració i el seu complement.

Després de recordar que fa sis anys que es va exigir als condemnats el pla de restauració, la sala adverteix que els temps d'actuació del mateix no es corresponen amb "una racional execució" de la sentència, tenint en compte "la naturalesa especialment sensible del que és objecte d'execució, per la transcendència que té".

Tant la Fiscalia com les acusacions particulars i populars exigeixen que l'execució no es demori més i insten a Iberpotash a iniciar la retirada dels runams no permeabilitzats.