El Bages es fixa entre les prioritats per avançar com a territori turístic la consolidació del turisme d’esdeveniments i de l’enoturisme a través de la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages, l’estructuració de nous productes turístics centrats en el cicloturisme cultural, el turisme rural i la gastronomia, la promoció a través del màrqueting digital, la recopilació de dades per a una millor presa de decisions, l’impuls de la col·laboració entre institucions i entitats i la cerca de subvencions per millorar les infraestructures turístiques.

Són alguns dels trets principals que Bages Turisme ha posat sobre la taula en la primera reunió d’aquest mandat, una trobada que ha servit per donar la benvinguda als nous regidors responsables de Turisme dels municipis de la comarca i explicar el detall de les actuacions dutes a terme i pendents de realitzar d’enguany. Enguany Bages Turisme ha començat a desplegar el seu nou pla estratègic, que defineix el posicionament de la comarca i en marca les línies estratègiques, objectius i accions per impulsar el turisme a la comarca fins l’any 2027. El document es va elaborar conjuntament amb tots els agents turístics i ha de servir per treballar de manera coordinada i amb un objectiu comú. En aquesta primera reunió, es va fer una breu explicació del contingut del pla i de la importància d’alinear les polítiques turístiques de la comarca amb les dels municipis i es van exposar les prioritats que dicta el pla estratègic.

A més, es van presentar dues eines que Bages Turisme posa a l’abast dels municipis: una guia per a alcaldes i regidors per tal de poder explicar millor tots aquells serveis que ofereix Bages Turisme als municipis de la comarca (principalment de promoció turística de la destinació en canals propis, carpes, fotografies, fulleteria i suport tècnic) i una guia de recomanacions per a l’impuls del turisme a la comarca, amb argumentari i consells pràctics perquè els puguin tirar endavant accions en el dia a dia municipal per contribuir al posicionament del Bages com a destinació. Destaca la importància d’inventariar, protegir, restaurar i conservar el patrimoni de pedra seca, que es considera un dels grans segells i atractius distintius de la comarca, per tal de poder propiciar la creació de productes turístics. També treballar en la senyalització de camins amb una imatge i estructura homogènia, i recomanacions per donar un enfocament turístic a alguns esdeveniments i fires de la comarca.

Eduard Mata, conseller comarcal de Turisme, ha valorat molt positivament aquesta primera reunió del plenari i ha constatat «la voluntat de tots els agents, tant públics com privats, de treballar perquè el Bages esdevingui una destinació turística sostenible i de qualitat». Eloi Hernàndez, president del Consell Comarcal i de Bages Turisme, creu que «la feina feta aquests darrers anys ha estat molt important i ara cal consolidar-la i anar un pas més enllà».

Bages Turisme és l’ens encarregat d’impulsar el Bages com a destinació turística sota el lideratge del Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa. El seu plenari l’integren tots els municipis de la comarca i representants dels agents privats del sector turístic a través de l’entitat Bages Impuls. En el proper plenari de Bages Turisme s’hauran d’aprovar les actuacions pel proper any, d’aquí la importància d’explicar als nous equips tot el que s’ha fet fins ara.