El Consell Comarcal del Comarcal del Berguedà, gràcies a subvencions de la Generalitat, invertirà 586.448 euros en obres de millora i manteniment de vies de comunicació rurals a 14 municipis: Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Cercs, L’Espunyola, Gironella, Gósol, Guardiola, Montclar, Montmajor, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix.

Les carreteres i camins on s’actuarà presenten problemàtiques com ara el deteriorament del ferm pel pas del temps, amb l'aparició d'esquerdes i sots; o xaragalls als camins, que es formen quan l'aigua de la pluja s’emporta la grava i apareixen fangueres que els fan impracticables.

Les actuacions consisteixen en fer el repàs del ferm prioritzant la pavimentació amb formigó o asfalt, que abareteix els costos de manteniment posterior, la creació de cunetes per tal d’evacuar l’aigua de la via, i la formació del trenca aigües corresponents en les zones de més pendent.

El conseller comarcal d’Entorn i Medi Natural, Pep Llamas, ha exposat que “el deteriorament de la xarxa de camins s’accelera pel fort increment del seu ús i a vegades, malauradament, pel seu mal ús; així com pel canvi del règim de pluja cada vegada més torrencial". L’elevada despesa en manteniment que representa per als ajuntaments fa que aquestes actuacions es puguin realitzar gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal.

El Consell gestiona aquestes actuacions gràcies a les subvencions per al 2023 del departament de Territori de la Generalitat, per al manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a l’Aran i comarques de muntanya.

Pep Llamas ha explicat que el Consell Comarcal del Berguedà assoleix el repte de finançar per primera vegada tots els municipis que han presentat sol·licitud en la bianualitat 2022-2023. Per demanar aquestes ajudes es va requerir que les actuacions presentades complissin algun dels següents aspectes: que fossin vies de comunicació principal entre municipis; enllaç entre nucli urbà i masies aïllades o en reforma; reparació, senyalització i tancament de vies de circulació per a diferents usos; vies de comunicació d’emergència o de defensa contra incendis forestals i accés de vehicles de serveis i emergències.

Millora i manteniment de camins

Millora i manteniment de camins CC Berguedà