Els veïns de Berga pagaran l’IBI un 4,17% més car i els guals un 5%

Les ordenances fiscals es van aprovar al ple extraordinari de dijous a l'Ajuntament de Berga amb els vots a favor de la CUP, ERC, Junts i BeGI, i l’abstenció del PSC

Ple extraordinari d'aquest dijous a l'Ajuntament de Berga

Ple extraordinari d'aquest dijous a l'Ajuntament de Berga / Anna Costa

L'Ajuntament de Berga ha aprovat un increment de l'IBI (Impost sobre Béns i Immobles) del 4,17% de cara al 2024. Suposa passar d’un impost del 0,72% al 0,75%, amb l'argument que "hi ha la necessitat d'equilibrar pressupostos", ha dit el regidor d'Hisenda Moisès Masanas (ERC). Aquesta modificació del gravamen general de béns urbans no s'augmentava des del 2021, quan va passar del 0,65% al 0,72%, amb un augment del 10,8%.

L'ordenança fiscal contempla altres articles relacionats amb l'IBI:

 • Modificació de l’import del valor cadastral referent a la bonificació de famílies nombroses. Es proposa bonificar el 30% de la quota íntegra de l’impost, sempre que l’immoble tingui un valor cadastral inferior a 60.000 euros (fins ara uns 47.000 euros) i sigui l’habitatge habitual de la família.  
 • Pel que fa als beneficis potestatius, es proposa incloure en totes les bonificacions el text "i serà sempre per la mateixa quantia".
 • Modificació del percentatge de bonificació dels immobles que hagin instal·lat plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum col·lectiu que subministrin energia elèctrica als elements comuns. Es proposa una bonificació màxima del 10 % i no del 50% de la quota íntegra de l’impost.
 • Documentació requerida per a la bonificació per a instal·lacions solars tèrmiques i elèctriques. Es demanarà incloure una còpia de la llicència d’obres d’instal·lació solar o comunicat previ d’obres presentat a l’ajuntament, així com l’acreditació del cost mitjançant la factura corresponent.
 • Supressió del 95 % de la bonificació de la quota íntegra en els immobles on es desenvolupin activitats econòmiques declarades d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació. En aquests casos, es proposa establir un topall màxim de bonificació de 50.000 euros.

L'augment de l'IBI es va aprovar al ple extraordinari de dijous amb els vots a favor dels regidors de la CUP (6), ERC (2), Junts (3 -faltava una regidora-) i Berga Grup Independent -BeGI- (2), i l’abstenció del PSC (3).

Ordenança reguladora de guals

Una altra ordenança que es modifica de cara l'any que ve a Berga són el preu dels guals, amb un increment del 5%. Les tarifes de guals de fins a 3 metres d’amplada seran:

 • En carrers de 1a categoria: es passa dels 90 euros actuals als 95.
 • En carrers de 2a categoria: de 64 a 68 euros la nova tarifa.
 • En carrers de 3a categoria: de 36 a 38 euros.
 • En carrers de 4a categoria: dels actuals 26 euros a 28.

Per cada metre lineal o fracció de més, cal abonar 1/3 de la quota corresponent.

Pel que fa a les entrades de vehicles sense placa de gual de fins a 3 metres d’amplada, s’estableixen les tarifes següents:

 • En carrers de 1a categoria: es passa dels 30 euros actuals als 32.
 • En carrers de 2a categoria: de 22 a 24 euros la nova tarifa.
 • En carrers de 3a categoria: de 12 a 13 euros.
 • En carrers de 4a categoria: dels actuals 9 euros a 10.

Per cada metre lineal o fracció de més, cal abonar 1/3 de la quota corresponent.

La proposta es va aprovar amb els vots a favor de la CUP, ERC, Junts i BeGI, i l’abstenció del PSC.