El Bages, amb 7.797 hectàrees; l'Anoia, amb 7.060; i l'Alt Penedès, amb 6.662, són les comarques de la demarcació de Barcelona amb més potencial de recuperació de terres per a conreu. Així ho determina el darrer estudi que ha realitzat la Diputació sobre la superfície susceptible de tornar-se a utilitzar per a usos agrícoles, i que calcula en un total de 55.054 hectàrees a tot el territori.

Es tracta del tastet de dades de BCN Smart Rural que porta per nom «Tot això pot ser teu: Una mirada a les terres agrícoles recuperables a les terres barcelonines». L’estudi determina que les 55.054 hectàrees de superfície potencial conreable representen el 8,1% de la superfície no urbanitzada de la província, que és de 678.320 hectàrees. En aquest marc, i segons el mateix estudi, el Parc Rural de Montserrat esdevé el parc agrari amb el major potencial de recuperació de terres, amb 4.951 hectàrees en desús.

Actualment, el 84,4% d’aquesta àrea potencialment recuperable al conjunt de la demarcació es cataloga al Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) com a pastures (30.203 hectàrees) i boscos (16.225 hectàrees), encara que el 1956 eren finques de fruiters, cereals, horta i altres cultius. El 15,6% restant està constituït per terres inscrites com a conreus en desús, abandonats o no registrats, i representen 8.626 hectàrees idònies per a la producció d'aliments.

La pèrdua de terres agrícoles és un fenomen que ve produint-se des de fa dècades. Entre 1956 i 2018, la superfície cultivable a la província de Barcelona es va reduir en 120.500 hectàrees, equivalent a una disminució anual mitjana de 2.000 hectàrees.

Accions de recuperació

Pel que fa a la superfície recuperable, la Diputació de Barcelona busca protegir i revitalitzar les zones agrícoles abandonades o en desús, preservant el paisatge rural i l’agrobiodiversitat. La Xarxa de Bancs de Terres de Catalunya és una iniciativa pionera a Europa a qui la Diputació fa confiança des de l’any 2018 en el marc del BCN Smart Rural. Aquesta xarxa té com a objectius recuperar terres de conreu en desús, facilitar el relleu generacional al camp i fomentar l’emprenedoria agrària. Actualment, la xarxa acull 10 bancs de terres distribuïts arreu del país, tot i que la major part de les accions se centren en sis dels parcs agraris existents a les comarques barcelonines: el Parc Rural del Montserrat, el Parc Agrari del Baix Llobregat, l’Espai Agrari de la Baixa Tordera, el Parc Agrari de la Conca d’Òdena, l’Espai Agrari Cinc Sènies-Mata-Valldeix, i el Parc Rural del Pre-Pirineu Català.

Aquesta iniciativa també té un impacte molt positiu a escala social i mediambiental, ja que contribueix a reduir el risc d’incendis forestals, preservar el paisatge, revitalitzar el món rural i facilitar el consum de productes de proximitat per combatre el canvi climàtic.