La Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha incorporat el servei de Nefrologia a la seva cartera. D'aquesta manera, es calcula que mig centenar de pacients de l'àrea d'influència de l'hospital es beneficiaran d'aquesta mesura i que, a més a més, s'evitaran uns 200 desplaçaments anuals a Lleida. Així, un facultatiu especialista de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) es desplaçarà un cop al mes fins al centre hospitalari de la capital de l'Alt Urgell, on, sobretot, s'atendran persones amb problemes renals derivats d'una hipertensió arterial, de la diabetis i d'una altra malaltia renal. Tot plegat va en la línia d'adequar els recursos per garantir l'equitat i la qualitat de l'atenció del sistema sanitari en tot el territori català, sent aquesta una prioritat del Departament de Salut.

L'entrada en funcionament del servei de Nefrologia, aquest divendres passat, "implica una millora important en l'atenció de proximitat en tots els pacients que necessiten aquest tipus de tractament", assegura el gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes. A més, recorda que "en un territori com el nostre, amb la dispersió territorial i baixa densitat demogràfica, poder garantir l'equitat en el sistema sanitari és cabdal i des d'aquesta regió sanitària hi estem plenament compromesos".

Per al director assistencial de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, Vladimir Lazo, "poder atendre els pacients amb aquestes patologies al costat de casa els beneficia perquè millora l'accessibilitat i comoditat en el seu tractament". A la vegada, el centre hospitalari "reforça l'atenció local, promou la continuïtat assistencial i millora la capacitat resolutiva gracies al treball en xarxa amb l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida".

L'hospital dona servei a les prop de 20.400 persones residents a l'àrea de gestió assistencial (AGA) Alt Urgell, que comprèn 21 municipis (19 de l’Alt Urgell i 2 de la Cerdanya). Està situat en un eix viari de comunicació amb Andorra i en una zona turística de muntanya, amb població estacional que genera activitat. La proximitat amb Andorra té també impacte sobre la demanda assistencial.

En la línia que ja treballa l'Hospital de la Seu d'Urgell, el futur Hospital Comarcal de l'Alt Urgell, potenciarà la incorporació d'algunes proves i tractaments que puguin ser prestats de manera més propera, evitant així desplaçaments a d'altres centres. El nou hospital fomentarà el treball en xarxa mitjançant les aliances territorials tant amb proveïdors del SISCAT com amb Andorra.