L'institut Creu de Saba d'Olesa de Montserrat s'amplia per poder donar un espai definitiu als alumnes de batxillerat, que fins ara han estudiat en mòduls externs prefabricats. Les obres, que han estat llargament reivindicades pel centre i per l'Ajuntament al departament d'Educació, tenen un cost d'1.322.307 euros. El el projecte es va aprovar al 2017, i al 2019 ja es va fer públic el pressupost. Els treballs s’estan desenvolupant sense interferir en el normal funcionament del centre, que ha rebut amb satisfacció l’inici d’aquestes obres tant demanades. 

L’institut va començar a funcionar el curs 2007-2008 amb tres línies d’educació secundària obligatòria. El director, Àlex Sala, explica que des de l’inici, l’institut ja estava concebut per fer aquesta ampliació, amb un passadís interior que connectés els dos edificis, l’actual on s’imparteixen els 4 cursos de la ESO, i el futur edifici que acollirà els dos cursos de Batxillerat.

En total, la superfície construïda d’obra nova serà de 794,13 m2 de superfície útil, i l’edifici es repartirà en planta baixa, primera i segona. Es construirà a la part nord-est de la parcel·la i quedarà connectat amb l’actual edifici mitjançant el passadís. En aquest nou edifici per a batxillerat hi haurà sis aules, més l’aula de dibuix, de taller, laboratori, aules de recolzament i lavabos.

Exteriorment la façana es mantindrà igual però per la part interior es dotarà de més llum a les aules i també d’un pati interior de zona verda.

Les noves aules tindran una escala que donarà sortida al pati sud-oest a través d’un porxo a triple alçada que donarà continuïtat a la façana del gimnàs. 

La façana nord-est mantindrà les obertures actuals, i incorporarà unes lames de protecció solar que donaran continuïtat a les reixes existents a l’equipament.