Les jornades de vaga als serveis públics de Salut i Ensenyament han tingut un seguiment diferent a la Cerdanya. Aquest dimecres els serveis mèdics de l'Hospital de Cerdanya i la Fundació Hospital de Puigcerdà, que gestiona l'atenció primària, no han fet seguiment de la vaga i, doncs, les visites s'han programat amb normalitat. Així ho ha confirmat també la direcció de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu amb dades centralitzades des de Barcelona que confirmen un nul seguiment de la convocatòria.

Pel que fa a la vaga en el sector de l'Ensenyament, a l'insitut Pere Borrell de Puigcerdà, l'únic amb ensenyament públic de la comarca, ha fet vaga un únic professor de la vuitantena de docents que formen la plantilla. Pel que fa als alumnes, el seguiment ha estat irregular. Així, d'entre els joves que cursen Batxillerat no ha anat a classe el 50% dels alumnes, mentre que d'entre els estudiants de tercer i quart d'ESO el percentatge d'absentisme a classe per causa de la vaga ha assolit el 70%, una situació que es produeix habitualment en jornades d'aturada segons han explicat des del centre. Els alumnes de primer i segon d'ESO no poden fer vaga a causa de l'edat. El professorat ha adaptat els continguts de la jornada per no avançar matèria a l'espera de recuperar els grups sencers.