Les pimes catalanes van aportar el 62,3% del Valor Afegit Brut (VAB) de Catalunya el 2021, van acaparar el 68,5% de l'ocupació dels sectors de mercat de l'economia catalana i van augmentar el 18,8% les vendes, després de la patacada del 2020 arran de la pandèmia. Aquestes són algunes de les dades més destacades de l'Anuari de la Pime Catalana 2023. "La pime continua essent el motor de la nostra economia i representa el 99,8% del teixit empresarial de Catalunya", ha recordat el president de Pimec, Antoni Cañete, que ha alertat però de la reducció dels recursos propis (del 54,1 al 53%) i de l'augment 'moderat' de l'endeutament. "El 25% de les petites i mitjanes empreses afronta ja un endeutament del 80%. És un toc d'alerta", ha avisat Cañete.

"Això vol dir que hi ha moltes empreses en risc davant l'actual conjuntura marcada per la inflació i la pujada de tipus d'interès", ha assegurat el president de Pimec, que també ha parlat de morositat i ha destacat com la reducció del període mitjà de cobrament –de 75 a 68 dies- "encara està molt per sobre del termini legal". De fet, Cañete ha calculat que si el termini màxim fos de 30 dies, tal com acaba de proposar la Comissió Europea a través del nou Reglament, "el resultat mitjà de les pimes hagués millorat el 15,8%". El director d'Estudis i Anàlisi Econòmica de Pimec, Moisès Bonal, ha detallat les xifres de l'Anuari de la Pime Catalana i ha apuntat que el VAB de les pimes catalanes va créixer el 6,8% el 2021, impulsat per l'increment de la productivitat (+2,7%).

3,8 treballadors de mitjana, una xifra estancada

 "Una millora que ha estat inversament proporcional a la grandària de l'empresa", ha puntualitzat Bonal. Tot i aquesta millora de la productivitat, en cap categoria de pime s'assoleixen els valors del 2019. D'altres dades rellevants són que el 27,3% de les pimes industrials exporten, 0,9 punts més que el 2020. A nivell sectorial destaquen les indústries químiques (56,9%), el material de transport (44,7%), el sector tèxtil (36,8%) i l'alimentari (28,6%). En xifres macro, hi havia un total de 529.955 petites i mitjanes empreses a Catalunya el 2021 (el +2,1% respecte al 2020), amb 1.993.513 treballadors (el +4,1%). La grandària mitjana de les pimes catalanes és de només 3,8 treballadors, una xifra estancada des de fa quasi dues dècades i que també preocupa a Pimec.

"La dimensió de les nostres empreses és un problema. Quan fem comparativa són molt més petites que les dels països del nostre entorn", ha reconegut Cañete. "I si no prenem decisions per tal que creixin, no ho faran", ha apuntat el president de Pimec, que ha tornat a reclamar poder estar "al pont de comandament" i tenir veu al diàleg social. "Continuem tenint un problema en l'accés a la contractació pública, dificultats amb la morositat, pagant bastant més per l'energia i una fiscalitat que no és gens beneficiosa", ha enumerat Cañete. "I es prenen les mateixes decisions que fa 20 anys. Per això no podem créixer", ha reblat el president de Pimec.

Torrent: "L'Anuari identifica les dificultats i les oportunitats de les pimes"

Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha corroborat que Catalunya "és un país de pimes" i ha agraït l'existència de l'Anuari "per identificar les dificultats i les oportunitats d'aquestes empreses". "Disposar d'eines com l'Anuari és clau per saber com evoluciona l'economia catalana, els seus punts forts i els febles, i així saber quines mesures prendre des del Govern", ha reconegut Torrent, que ha defensat la "simplificació administrativa" com un dels cavalls de batalla de la Generalitat. "Serà bàsica per poder desplegar amb eficàcia els fons Next Generation i es tracta d'una mesura progressista perquè ajuda les empreses més petites", ha recalcat el titular d'Empresa i Treball.