Economistes.

Assessoria fiscal integral, mercantil,

laboral i jurídica.

Planificació fiscal, inspeccions, recursos i reclamacions.

Societats mercantils i persones físiques.