Instal·lacions i reparacions elèctriques i electròniques. Càmeres de vigilància. Antenes TV. Manteniments industrials i de comunitats, alarmes, etc. Instal·lador autoritzat.