Educació secundària obligatòria (ESO).

Batxillerat en totes les modalitats:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Arts Plàstiques, Disseny i imatge
  • Arts escèniques de la música i la dansa

Participació en programes d'intercanvi amb instituts de França i Alemanya.

GIP: ús de l'anglès en algunes matèries. Erasmus+

Projecte Avancem: tractament integrat de llengües.

Projecte d'innovació STEAMcat.

Projecte d'innovació araART.

Escola Verda.

Projecte de lectura.

TEI: tutoria entre iguals.

Nits de teatre.

Activitats extraescolars d'esports, teatre i altres d'organitzades per l'AMPA.

Centre adherit al Pla Català de l'Esport.