Equip de professionals: format per un equip multidisciplinari: Psiquiatres, psicòlegs, geriatres. Atenció a infants, adolescents, adults i envelliment. Atenció psiquiàtrica i psicoterapèutica en funció de valoracions individualitzades.