• Reformes i rehabilitacions integrals.
  • Construcció d'edificis.
  • Obra civil.
  • Oficina tècnica.
  • Agència immobiliària.