El 82% de les persones becades pel Departament de Justícia, Drets i Memòria per preparar-se les oposicions a la carrera judicial i fiscal són dones. Concretament, de les 50 persones beneficiàries de la beca, 41 són dones i 9 són homes. La mitjana d'edat dels adjudicataris és de 27 anys, tot i que la persona més jove en té 23 i la menys jove 35. Pel que fa al lloc de residència dels destinataris de les ajudes, la majoria (30) tenen el seu domicili a la demarcació de Barcelona mentre que 10 viuen a Tarragona, 6 a Girona i 4 a Lleida. Gràcies a l'ajut, que atorga Justícia a través del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, els becats rebran 965 euros bruts al mes durant un període de quatre anys, fins al 31 de desembre de 2026.

Els ajuts tenen com a objectiu garantir la igualtat d'oportunitats dels graduats en Dret per a exercir com a futurs jutges i fiscals i contribuir a estabilitzar les plantilles a Catalunya, potenciar el dret civil català i ampliar l'ús efectiu de la llengua catalana a l'Administració de justícia.

Un cop superada l'oposició, la persona beneficiària haurà d'acreditar haver sol·licitat, amb caràcter preferent, la seva plaça o destinació a Catalunya.

El Departament de Justícia hi destinarà un total de 2,3 milions d'euros durant els pròxims quatre anys, a raó de 579.000 euros per any. L'import de cadascuna de les beques per als quatre anys és de 46.320 euros. Els becats hauran de presentar cada mes la justificació econòmica del pagament als preparadors.

Pel que fa a la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels graduats que es beneficiaran de la beca, se situa en un 7,86, amb una nota mínima de 7,00 i una màxima de 9,24. El 58% disposen d'una nota mitjana entre el 7 i el 8.