La psicòloga especialista en dol i pèrdues del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Begoña Elizalde, posa sobre la taula la necessitat de reforçar l'atenció de la salut mental a les escoles, a partir del suport dels professionals de la psicologia clínica. L'experta assenyala que l'escola és el principal àmbit d'interaccions durant l'adolescència, de forma que "és prioritari saber detectar els casos de patiment i poder donar una resposta ràpida".

Elizalde ressalta que és una assignatura pendent a les escoles, tenint en compte que "venim d'uns anys de pandèmia que han empitjorat l'estat anímic dels adolescents". La psicòloga creu que les mesures restrictives que es van imposar durant els mesos més durs del confinament van ser especialment perjudicials per als més joves, per la seva necessitat de relacionar-se i projectar-se en el futur. Malgrat que considera que la pandèmia ha estat un dels desencadenants de l'empitjorament de la salut mental dels joves, remarca que un cas tan extrem com un suïcidi mai es pot atribuir a una única causa. "Al final, el que s'ha de tenir present és que hi havia un patiment extrem que requeria una atenció", indica.

Considera que s'ha d'aprendre a escoltar els adolescents, "que sovint són un dels sectors més oblidats de la població". En aquest sentit, destaca que, a partir d'ara, serà molt important acompanyar el dol dels companys d'institut de les dues menors. "Quan s'acaba de produir un esdeveniment tràgic d'aquestes característiques, el primer que se sent és una sensació de xoc, però, posteriorment, van sortint les emocions, que caldrà treballar amb molta cura dins del centre educatiu", conclou.