Unes dues-centes persones -150 homes i 55 dones- han iniciat el procés selectiu convocat per l’Ajuntament de Manresa per cobrir quatre places d’agent de Policia Local. Les quatre places s’adjudiquen per oposició lliure, una de les quals està reservada per a dones. El mateix procés servirà per crear una borsa d’interins. 

L’actual Llei de Policies Locals (16/1991) estableix que sempre que es convoquin més de tres places, un mínim del 25% han d’estar destinades a dones. L’objectiu és anar equilibrant la presència de dones i d’homes dins del cos.

En aquesta convocatòria es va admetre un total de 291 persones, de les quals se’n van presentar 205. El procés va arrencar la setmana passada amb un primer exercici de Cultural General i, posteriorment, les persones que el van superar, van continuar amb un exercici teòric. Aquest dilluns s’està desenvolupant el tercer examen, una prova psicotècnica. El procés finalitzarà amb una prova física, una de llengua catalana i un reconeixement mèdic

Entre els requisits que es demanen per accedir al cos hi ha: tenir la nacionalitat espanyola, estar en possessió del títol de Batxillerat o de cicles formatius de grau mitjà o superior, no haver estat condemnat per cap delicte, no estar inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques i estar en possessió del carnet de conduir de la classe B.

A banda d’aquestes quatre places, hi haurà un altra plaça per mobilitat (entre agents del mateix cos en altres ciutats o d’altres cossos policials).