La fusió, el setembre passat, del Cens Municipal d’Animals de Companyia i del Registre General d’Animals de Companyia de Catalunya (ANICOM) ha permès detectar un miler d’animals de Manresa que fins ara no estaven censats al municipi. Per aquest motiu, el 2022 hi ha hagut rècord d’inscripcions de mascotes al cens municipal (1.276), un 45% més que els registrats l’any anterior. D’aquesta manera, el cens municipal ha arribat a una xifra total de 7.151 animals de companyia, que corresponen a 4.964 gossos, 2.175 gats i 12 fures.

La integració al cens municipal d’un miler de gats i gossos que fins ara només constaven al registre ANICOM permet a l’Ajuntament de Manresa tenir-ne una informació més acurada. Aquesta integració, a més, elimina una duplicitat en els tràmits que han de fer les persones que posseeixen animals, ja que, en el mateix acte d’identificació amb microxip a la consulta veterinària, pot quedar resolta la inscripció al cens municipal.

ANICOM és el registre general de Catalunya, on aboquen les dades tots els municipis, així com l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC), gestionat pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

Les persones propietàries de gossos, gats i fures tenen l’obligació d’identificar-los amb microxip, així com censar-los al municipi on resideixen habitualment i comunicar qualsevol canvi de propietat, residència, o defunció. La falta d’identificació de gossos, gats i fures dificulta el retorn dels animals perduts als seus propietaris i és sancionable amb multes a partir dels 300 euros.

El cens d’animals de companyia és una eina que permet tenir coneixement dels animals de companyia que habiten a la ciutat, així com la seva distribució per detectar necessitats i orientar polítiques en aquest àmbit.

Segons dades de 2021 de la Fundación Affinity sobre abandonament i adopció, només un 28,3% dels gossos que arriben a centres d’acollida porten microxip i, en el cas dels gats, aquest valor és només del 3,8%.