El prestigiós metge de Borredà Miquel Vilardell, catedràtic emèrit de Medicina Interna a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat nomenat president del Consell Consultiu de la Fundació Althaia, de Manresa. 

El Patronat, que és l’encarregat de nomenar aquest càrrec, va proposar Vilardell, que va acceptar amb orgull i gratitud. 

D'aquesta forma, tal i com ja va avançar Regió7, el nou organ de participació queda constituït per Therese Jamaa, Manel del Castillo, Núria López-Bigas, Quim Erra, Marina Geli, Antoni Esteve, Núria Mas i Lluís Guerrero, a més de Vilardell com a president.

La Fundació Althaia ha creat el Consell Consultiu per assessorar i contribuir a la presa de decisions estratègiques dels diferents òrgans de govern i de direcció de la institució. En formen part nou persones de reconegut prestigi i amb expertesa en el sector de la salut o altres disciplines relacionades com la universitat, la recerca, les noves tecnologies, l’ètica i l’economia, entre d’altres.  

Transformació de la governança

La constitució del Consell Consultiu d’Althaia, que va tenir lloc ahir dijous, s’emmarca en el procés de transformació de la governança que ha iniciat la institució amb l’objectiu d’estrènyer vincles amb la universitat, reforçar la participació de la societat civil i adaptar-se als actuals estàndards democràtics de les organitzacions. En la sessió que el Patronat va celebrar el 30 de juny es va aprovar la modificació dels estatuts de la Fundació Althaia que inclou la creació del Consell Consultiu.

Entre les tasques que té encomanades aquest nou òrgan de participació hi ha la d’assessorar i acompanyar la institució respecte als plans i projectes estratègics. Contribuirà així, des d’una visió externa, a la presa de decisions estratègiques que permetran a la institució estar preparada per assolir els reptes de futur.

Tal com recullen els estatuts, el nomenament dels membres d’aquest nou òrgan de participació ha anat a càrrec del Patronat, que ha tingut en compte criteris de pluralitat i transversalitat, d’expertesa, prestigi i compromís ètic, i en base a la perspectiva de gènere. En aquest sentit, cal destacar que, durant l’acte de constitució celebrat aquest dijous, els nou integrants del Consell Consultiu han acceptat la proposta de formar part d’aquest nou òrgan de participació i d’implicar-se així en una institució que és cabdal per al territori. Un compromís que la Fundació Althaia els agraeix a tots ells. 

Durant aquesta sessió, en la qual han pres part els membres del Patronat i del Comitè de direcció, també ha tingut lloc el nomenament del president del Consell Consultiu.

Mandat de 4 anys

El mandat dels membres del Consell Consultiu tindrà una durada de quatre anys, amb possibilitat de renovació o pròrroga fins a completar-se un total de tres mandats. El Consell Consultiu fixarà les seves pròpies regles de funcionament i escollirà la persona que realitzarà les funcions de secretari entre els seus membres. 

D'aquesta forma el consell queda format per Miquel Vilardell, catedràtic emèrit de Medicina Interna a la Universitat Autònoma de Barcelona; Therese Jamaa, vicepresidenta de la companyia Huwaei; Manel del Castillo, metge amb una àmplia trajectòria en gestió hospitalària; Núria López-Bigas, biòloga especialitzada en genòmica computacional del càncer i bioinformàtica; Quim Erra, Primer Conseller General de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i expert en bioètica; Marina Geli, metgessa i directora general de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC; Antoni Esteve, doctor en Farmàcia i president del Patronat de la Fundació Doctor Antoni Esteve; Núria Mas, catedràtica d’Economia, i Lluís Guerrero, especialista en Cirurgia Cardiovascular que és acadèmic numerari i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.