El regidor d'Habitatge, Centre Històric i Llicències, Jesús Alonso, va explicar en el darrer ple municipal que l'Ajuntament no disposa d'un "autèntic registre" de les ocupacions que hi ha a Manresa sinó d'un "succedani".

En la seva intervenció al ple municipal sobre les proposicions presentades per Junts i el Front Nacional en relació a les ocupacions d'immobles, que van ser rebutjades, Alonso va dir que pel que fa a les dades d'ocupacions "la realitat és que no tenim un registre. Tenim dades que provenen de diferents fonts: muncipals, de l'Agència Catalana de l'Habitatge i d'altres. I dintre del propi Ajuntament de deu llocs diferents".

Repte pendent

Segons el regidor d' d'Habitatge, Centre Històric i Llicències, "hem de ser capaços, i aquest és un dels reptes que vol afrontar aquesta regidoria, de convertir això en un autèntic registre, perquè algunes de les fons ens informen de dades vigents descomptades les baixes, d'altres tenen en compte diferents efectes. Hem de de definir i posar en comú un registre, un autèntic registre. De moment no tenim registre i tenim un succedani de registre, però no hi ha cap ànim d'ocultar dades sinó que simplement no són consistents".

Alonso va voler deixar ben clar que el tema de les ocupacions d'habitatges sense títol legítim a l'Ajuntament li preocupa "moltíssim" i que està "en contra", perquè en cap cas suposa una via d'accés a l'habitatge social. "L'ocupació no podem entendre que sigui vàlida contemplada com a permanent", així que "caldrà anar erradicant aquesta pràctica de les nostres ciutats".

Va afegir que "entenem que la problemàtica és molt complexa i cal rebobinar per ser una mica imaginatius, conèixer bé les eines que tenim, treballar-les i establir una estratègia d'actuació en aquesta matèria sense paliatius".

Una feina feta "important"

El regidor d'Habitatge, Centre Històric i Llicències va voler deixar constància "clarament" que el treball que s'està fent des de l'Ajuntament pel que fa a les ocupacions "és de consideració. És important. Tenim una oficina municipal que fa tasques d'atenció al veinatge afectat per ocupacions conflictives, tasques d'assessorament i orientació per tal d'abordar les situacions i amb les mínimes estadístiques que tenim ens diuen que el 2022 es van atendre 21 situacions d'ocupació sense titol legítim, a part naturalment de totes les atencions telefòniques corresponents".

Va explicar que l'Ajuntament "disposa d'un treball que s'ha fet en el decurs de 8 o 9 mesos que ens van entregar la darrera setmana de juliol i que volem que sigui objecte d'una mena de pacte col·laboratiu amb els grups municipals".

Es tracta d'un informe de la Diputació de Barcelona que s'ha fet conjuntament amb els tècnics de l'Ajuntament i que "esbossa les estratègies per intervenir correctament i d'acord amb la legislació". Va dir que serà objecte de discussió i tramitació al llarg dels propers mesos.